لیگ ملت های والیبال؛ ایران ۳-۲ لهستان؛ پیروزی حیثیتی و صدرنشینی

تیم ملی والیبال کشورمان در بازی حساس و مهم هفته سوم لیگ ملت ها تیم لهستان را در هم شکست .

لیگ ملت های والیبال؛ ایران ۳-۲  لهستان؛ پیروزی حیثیتی و صدرنشینی

به گزارش هوادار، بعد از پیروزی مقابل کانادا در اولین بازی هفته سوم لیگ ملتها در ارومیه ، والیبالیست های ایرانی مقابل تیم لهستان مدعی صف آرایی کرده اند. قبل از شروع بازی نامه عذرخواهی فدراسیون والیبال لهستان از ایران به خاطر صحبت های توهین آمیز کوبیاک، بازیکن پرحاشیه و  با تجربه این تیم در باره ایران ،در سالن قرائت می شود.

سعید معروف ، حضرت پور، غفور ، شفیعی ، فیاضی و عبادی پور ترکیب شروع کننده ایران مقابل لهستان است.

ست نخست؛  ایران ۲۵- ۲۰ لهستان

لهستانی ها با ترکیبی متفاوت از روز اول که با روسیه بازی کرده اند به مصاف تیم ایران آمده اند. دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش می گذارند. پوئن سرویس لهستان و آبشاری که غفور می زند، دو امتیاز دارد. ایران هم سرویس از دست می دهد و سه امتیاز آبشار برای حریف، لهستان را پیش انداخته است. لهستانی ها دریافت های خوبی دارند.دو امتیاز پی درپی آبشار عبادی پور اختلاف را به یک می رساند.  هماهنگی  و پوشش بازیکنان ایران غفور را در حمله صاحب توپ می کند و دو تیم در امتیاز ۷ برابر می شوند اما آنها در حمله موفق تر از دفاع ایران هستند و ۸ بر ۷ وقت فنی اول برتری مال لهستان است.

لهستانی ها در برگشت سه امتیاز پی درپی  در حمله و دفاع می گیرند هر چند دو سرویس از دست می دهند اما فیاضی با جاخالی که می زند فاصله را به یک می رساند؛ ۱۱ بر ۱۰ برای لهستان. پوئن سرویس شان به تیم ما می رسد

غفور هم سرویس از دست می دهد اما در آبشار جبران می کند اما لهستان ۱۴ بر ۱۱ پیش است. عملکرد خوب معروف در دادن پاس و آبشارهای غفور فاصله را کم می کند اما وقت فنی دوم ۱۶ بر ۱۴ برای لهستان

تیم ملی بهتر بازی می کند و  نتیجه برابر می شود .با وجودی که سرویس عبادی پور از دست می رود اما با آبشار شفیعی ۱۹ بر ۱۷ تیم ملی پیش می افتد تا ویتالی هنین تایم اوت بگیرد. سرویس خوب ایران در ادامه کار دریافت را

برای حریف سخت می کند . پاس بلند معروف و آبشار غفور و دو امتیاز پی درپی موسوی در حمله و دفاع معروف ۲۲ بر ۱۸ نتیجه برای تیم ملی است. جایگیری خوب ایران و حملاتی که دفاع لهستان مهار نمی کند. دو امتیاز را جبران می کنند. قائمی برای زدن سرویس می آید و در برگشت تک دفاع عبادی پور ایران را ۲۵ بر ۲۰ برنده ست اول می کند.

ست دوم؛ ایران ۲۱- ۲۵  لهستان

لهستان برای جبران آمده است. با اشتباه بازیکنان ایران در سرویس و حمله،  لهستان در ست دوم ۵ بر صفر پیش می افتد. سرویس و آبشارشان هم به امتیاز تبدیل می شود؛ ۶ بر صفر . در حمله و سرویس شفیعی دو امتیاز جبران می شود. اسپک موسوی هم امتیاز دارد اما لهستان ۸ بر ۳ وقت فنی اول را مال خود می کند.

تیم ملی در برگشت جبران می کند . آبشارهای بازیکنان ما به امتیاز تبدیل می شود و اختلاف به سه می رسد، ۱۲ بر ۹ برای لهستان. دریافت خوب حضرت پور و غفور که مدافعان لهستان کاری از پیش نمی برند. امتیاز رفت و برگشت هم با پاس کوتاه معروف و آبشار موسوی به ایران می رسد . تیم ایران اختلاف را به دو می رساند اما لهستان با آبشاری که می زند  ۱۶ بر ۱۲ وقت فنی دوم  هم تیم برتر می شود.

در برگشت مثل لهستان ایران سرویس را از دست می دهد. با آبشار غفور و اشتباه پاسور لهستان ایران به امتیاز ۱۵ می رسد اما لهستان همچنان پیش است. در رفت و برگشت دفاع  ایران بیرون می رود و کولاکوویچ تایم اوت می گیرد. شفیعی با آبشارش ایران را به امتیاز۱۷ می رساند اما لهستان با ۲۱ پیش است. دو تیم در زدن سرویس اشتباه می کنند. سرویس دیگر را غفور به تور می زند . حملات لهستان یکی پس از دیگری امتیاز دارد . بلند زن لهستان به زمین آمده ۲۳ بر ۲۰ جلو هستند. قائمی امتیاز سرویس را به حریف تقدیم می کند. امتیاز آبشار عبادی پور کافی نیست و لهستان این ست را ۲۵ بر ۲۱ و با عملکرد خوب در سرویس و دفاع برنده می شود.

ست سوم ؛ ایران ۱۸- ۲۵  لهستان

ست با برتری ۲ بر ۱ ایران شروع می شود  اما امیر غفور باز هم در زدن سرویس اشتباه می کند. آبشار لهستانی ها مهار نمی شود اما سرویس را از دست می دهند.برتری ۶ بر ۴ برای آنهاست. مدافعان حریف مقابل حملات ایران جا می مانند اما آنها در وقت فنی ۸ بر ۶ پیش هستند.  

دفاع آنها هم امتیاز دارد. قائمی به جای فیاضی می آید اما لهستانی ها با هوشیاری بازی می کنند . سرمربی تیم ملی تایم اوت می گیرد تا نکات فنی را به شاگردانش گوشزد کند. سه اشتباه از لهستانی ها و توپی که بیرون می رود. سرمربی لهستان درخواست بازبینی دارد و امتیاز هم به آنها می رسد.از ضربه جاخالی هم امتیاز می گیرند ؛ ۱۲ بر ۸ جلو هستند. با دو امتیاز آبشار حملات لهستان جبران می شود و اختلاف به دو می رسد. حضور قائمی دریافت های حریف را مشکل کرده ، تک دفاع موسوی هنین را مجبور به گرفتن تایم اوت می کند. دو امتیاز قائمی و شفیعی  و مدافعان لهستان که جا می مانند و ایران نتیجه را در ۱۴ برابر می کند. صدای تشویق هواداران یک لحظه قطع نمی شود. اشتباه موسوی در سرویس را لهستانی ها هم تکرار می کنند تا تماشاگران بازیکن حریف را یکصدا تشویق کنند.  وقت فنی دوم را لهستان ۱۶ بر ۱۵ مال خود می کند.

عملکرد خوب ایران و به مساوی کشاندن بازی،  باعث شده لهستانی ها تحت فشار قرار بگیرند. امتیاز سرویس شان به ایران می رسد و دوباره نتیجه مساوی دنبال می شود اما حملات لهستان دوباره آنها را سه امتیاز پیش می اندازد.کار خوب فیاضی برای جمع کردن توپ ستودنی است . آبشار او هم مهار ناشدنی است. مهاجمان آنها بهتر از مدافعان ما کار می کنند. دو امتیاز پی در پی در دفاع می گیرند تا با اختلاف و ۲۵ بر ۱۸ ست سوم هم به پیروزی برسند.

ست چهارم؛ ایران ۲۵-۱۷  لهستان

غفور با یک جاخالی آبشار لهستان را جبران می کنند و دو تیم در یک برابر می شوند. دریافت خوب و سه امتیاز پی در پی در حمله و ایران ۴ بر ۳ پیش می افتد. اشتباه فیاضی در سرویس، نتیجه را مساوی می کند. حملات سرعتی لهستان زهردار است. با آبشار غفور و امتیاز سرویس ایران ۸ بر ۷ وقت فنی اول را در این ست مال خود می کند.

بازی پایاپای پیش می رود اما شفیعی با آبشاری سرعتی ایران را پیش می اندازد. دریافت و دفاع خوب ایران در رفت و برگشت امتیاز ۱۰ را هم در پی دارد. آبشار موسوی را جواب می دهند. اما فیاضی و موسوی در حمله مهارناشدنی هستند؛ ۱۳ بر ۱۰ برای ایران و لهستان تایم اوت می گیرد. تیم ملی مزد برتری اش را می گیرد و موسوی و شفیعی با دو آبشار دیدنی ۱۶ بر ۱۱ وقت فنی دوم را مال خود می کند.

معروف با ضربه یکدست در برگشت امتیاز ۱۷ را می گیرد.۱۸ بر ۱۱ تیم ملی پیش است. همچنان دریافت های ایران به حملات خوب و امتیاز منجر می شود. برتری همچنان با ایران است؛  ۲۲ بر ۱۵ . موسوی بعد از دفاع خوب از آبشار امتیاز می گیرد. به رغم درخواست های متعدد سرمربی لهستان برای بازبینی که صدای اعتراض موسوی را هم در می آورد، تیم ملی ۲۵ بر ۱۷ست چهارم را می برد تا کار به ست پنجم بکشد.

ست پنجم ؛ ایران ۱۵- ۸ لهستان

بازی پایاپای شروع می شود. دو امتیاز از حمله و دفاع برای ایران آبشار لهستان در زمین می خوابد عبادی پور جواب می دهد و ۶ بر ۴ ایران پیش است. با آبشار غفور و تک دفاع عبادی پور تیم ملی سه امتیاز پیش می افتد؛ ۸ بر ۵. تیم ملی در این لحظات با دریافت های خوبش در حمله توسط فیاضی و عبادی پور به امتیاز ۱۰ بر۶ می رسد. 

آبشار غفور با پاس دیدنی معروف و امتیاز ۱۱ . تک دفاع موسوی فاصله را به ۵ می رساند.

درخواست بازبینی هنین سرمربی لهستان، داور ژاپنی را هم کلافه کرده اما امتیاز مال ایران است و یلی با آبشارش  ایران را ۱۵ بر ۸ در ست پنجم برنده می کند.  

شاگردان کولاکوویچ این بازی مهم را ۳ بر ۲ می برد تا با یک پیروزی دیگر به استقبال روسیه برود.

افزودن نظر

اخبار والیبال

تمجید فدراسیون جهانی والیبال از جوانان ایران

۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۰:۲۶

هوادار گزارش می دهد، سایت فدراسیون جهانی والیبال به تمجید از بازیکنان تیم جوانان ایران بعد از پیروزی مقابل آرژانتین پرداخت.

کولاکوویچ فردا وارد تهران می‌شود/ آغاز تمرینات از عصر سه‌شنبه

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۵:۳۱

هوادار گزارش می دهد، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، بامداد فردا سه‌شنبه وارد تهران می‌شود.

بهترین مدافع لیگ ملت‌های والیبال به زنیت پیوست

۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۸

هوادار گزارش می دهد، بهترین مدافع لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ با عقد قراردادی راهی زنیت سن‌پترزبورگ شد.

برای شروع دور جدید تمرینات، فهرست تیم ملی والیبال اعلام شد

۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۴:۱۸

هوادار گزارش می دهد، فهرست تیم ملی والیبال برای شروع دور جدید تمرینات اعلام شد.

ایران با ایتالیا، بحرین و آرژانتین همگروه شد

۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۴۹

هوادار گزارش می دهد، تیم والیبال جوانان ایران در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان با ایتالیا، بحرین و آرژانتین، همگروه شد.

یلی امتیازآورترین بازیکن ایران مقابل چک شد

۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۷:۳۲

هوادار گزارش می دهد، پشت خط زن تیم ملی والیبال جوانان ایران عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار تیم‌های ایران و چک را به خود اختصاص داد.

والیبالیست سابق روسیه ۱۸ ماه محروم شد

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۵:۴۱

هوادار گزارش می دهد، براساس اعلام نادوی روسیه، بازیکن سابق تیم ملی والیبال این کشور به دلیل مثبت شدن تست دوپینگش ۱۸ ماه محروم شد.

غول کوبایی با جوانان استارت زد/ توافقنامه با سیمون فردا امضا می‌شود؟

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳:۰۴

هوادار گزارش می دهد، سرعتی‌زن مطرح کوبایی از روز شنبه تمریناتش را با تیم ملی والیبال جوانان کشورش آغاز کرد.

نارضایتی فدراسیون والیبال لهستان از هاینن

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۱:۰۰

هوادار گزارش می دهد، فدراسیون والیبال لهستان از سرمربی بلژیکی تیم ملی والیبال خود به خاطر ترک شیکاگو راضی نیست.

اندرسون باارزش‌ترین بازیکن لیگ ملت‌های والیبال شد

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۰:۱۵

هوادار گزارش می دهد، ستاره تیم ملی والیبال آمریکا باارزش‌ترین بازیکن لیگ ملت‌‌های ۲۰۱۹ شد.

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد