والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ تا ۲۷ شهریورماه سال آینده با ۶۰ دیدار در دو کشور ایتالیا و بلغارستان (هر کشور ۳۰ مسابقه) پیگیری می شود.

والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

به گزارش هوادار، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

سه شهر روسه، وارنا و صوفیه در بلغارستان و شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میلان، رم، و تورین در ایتالیا میزبانی تمامی مراحل رقابت های قهرمانی جهان را بر عهده دارند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها در چهار شهر ایتالیا و بلغارستان با ۶۰ دیدار پیگیری می شود که شهرهای فلورانس و باری ایتالیا میزبان گروه های اول و سوم هستند و دو گروه دوم و چهارم نیز مسابقات دور مقدماتی خود را در شهرهای روسه و وارنای بلغارستان انجام می دهند.

برنامه کامل دور مقدماتی در چهار گروه این رقابت ها به قرار زیر است:

** گروه اول:

دیدارهای مرحله مقدماتی در شهر «فلورانس» ایتالیا و با حضور تیم های آرژانتین، ژاپن، بلژیک، اسلوونی، جمهوری دومینیکن و ایتالیا برگزار می شود. دیدار افتتاحیه این گروه بین تیم های ایتالیا و ژاپن در شهر «رم» برگزار می شود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایتالیا – ژاپن (دیدار افتتاحیه در کشور ایتالیا)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): بلژیک – آرژانتین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – ژاپن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – بلژیک

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): آرژانتین – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ژاپن – اسلوونی

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – آرژانتین

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – بلژیک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – اسلوونی

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آرژانتین – اسلوونی

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – آرژانتین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): جمهوری دومینیکن – ایتالیا

 

** گروه دوم:

مسابقات دور مقدماتی این گروه در شهر «روسه» بلغارستان و با حضور تیم های برزیل، کانادا، فرانسه، مصر، چین و هلند برگزار می شود.

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۵:۳۰ تهران): هلند – کانادا

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): برزیل – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – چین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): مصر – کانادا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): برزیل – فرانسه

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): چین – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – مصر

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – برزیل

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  چین – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – فرانسه

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):   مصر – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران):  برزیل – کانادا

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – فرانسه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): چین – برزیل

 

** گروه سوم:

دور مقدماتی این گروه در شهر «باری» ایتالیا و با حضور تیم های آمریکا، روسیه، صربستان، استرالیا، تونس و کامرون برگزار می شود.

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۶:۳۰ تهران): کامرون – تونس

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – روسیه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – صربستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): کامرون – صربستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – تونس

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): صربستان – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – روسیه

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): کامرون – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): صربستان – استرالیا

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  روسیه – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): استرالیا – تونس

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  آمریکا – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – استرالیا

 

** گروه چهارم:

تیم ملی والیبال ایران در این گروه قرار دارد و مسابقات دور مقدماتی خود را در شهر «وارنا» بلغارستان با تیم های لهستان، کوبا، فنلاند، بلغارستان و پورتوریکو برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی این رقابت ها به ترتیب به مصاف پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند می رود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۱ تهران): بلغارستان – فنلاند (دیدار افتتاحیه در بلغارستان)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): ایران – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – لهستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – لهستان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – بلغارستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – کوبا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – پورتوریکو

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): لهستان – فنلاند

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – فنلاند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – بلغارستان

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – لهستان

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – لهستان

پس از پایان دور مقدماتی این رقابت ها از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می کنند که رقابت های مرحله دوم در چهار گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: والیبال، قهرمانی جهان، برنامه کامل مرحله مقدماتی

 

 

 

افزودن نظر

اخبار والیبال

کولاکوویچ برای هفته آخر لیگ ملت‌های والیبال لیست داد

۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۲:۴۲

ایگور کولاکویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای هفته پنجم لیگ ملت های والیبال اسامی ۱۴ بازیکن خود را اعلام کرد.

جلسه هماهنگی لیگ ملت های والیبال برگزار شد

۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳:۲۴

جلسه هماهنگی برگزار کنندگان لیگ ملت های والیبال صبح امروز  برگزار شد.

لیگ ملت های والیبال؛ کره جنوبی و بلغارستان در تهران، ایران و آلمان شب می رسند

۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۹:۰۶

هر چهار تیم حاضر در هفته پنجم مسابقات مرحله مقدماتی امروز سه شنبه به تهران رسیدند.

وزارت ورزش رفتار پلیس فدرال آمریکا با تیم ملی والیبال را محکوم کرد

۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۴:۴۹

وزارت ورزش و جوانان با انتشار بیانیه ای رفتار غیرورزشی مقامات آمریکایی را مقابل تیم ملی والیبال محکوم کرد.

نشست خبری هفته پنجم لیگ ملت های والیبال در تهران اعلام شد

۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۴:۳۰

نشست خبری مربیان و کاپیتان های تیم های حاضر در مسابقات لیگ ملت های والیبال روز پنجشنبه برگزار می شود.

برای میزبانی در لیگ ملت های والیبال؛ بازدید رئیس فدراسیون از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی

۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۱۲

رئیس و دبیر کل فدراسیون از مراحل آماده سازی سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بازدید کردند.

ملی‌پوشان والیبال فردا به تهران می رسند

۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۲۵

 

تیم ملی ایران سه شنبه شب برای برگزاری هفته چهارم مسابقات به تهران برمی گردد.

کولاکوویچ: ترکیب جوانان و بازیکنان با تجربه امیدوارم کرد-برای مرحله نهایی شانسی نداریم

۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۱:۳۸

 

 

سرمربی تیم ملی والیبال می گوید که ایران دیگر شانسی برای حضور در مرحله نهایی نخواهد داشت.

مت اندرسون ؛امتیازآورترین بازیکن آمریکا - ایران شد

۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۵:۰۲

 متیو اندرسون و میلاد عبادی پور امتیاز آورترین بازیکنان آمریکا و ایران در بازی سوم هفته چهارم لیگ ملت های والیبال  شدند. 

لیگ ملت های والیبال؛ آمریکا ۳- ۰ ایران؛ باخت در سه ست

۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰۲:۵۷

تیم ملی والیبال کشورمان در آخرین بازی هفته چهارم لیگ ملت های والیبال مقابل تیم  آمریکا صف آرایی می کند.

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد