والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ تا ۲۷ شهریورماه سال آینده با ۶۰ دیدار در دو کشور ایتالیا و بلغارستان (هر کشور ۳۰ مسابقه) پیگیری می شود.

والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

به گزارش هوادار، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

سه شهر روسه، وارنا و صوفیه در بلغارستان و شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میلان، رم، و تورین در ایتالیا میزبانی تمامی مراحل رقابت های قهرمانی جهان را بر عهده دارند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها در چهار شهر ایتالیا و بلغارستان با ۶۰ دیدار پیگیری می شود که شهرهای فلورانس و باری ایتالیا میزبان گروه های اول و سوم هستند و دو گروه دوم و چهارم نیز مسابقات دور مقدماتی خود را در شهرهای روسه و وارنای بلغارستان انجام می دهند.

برنامه کامل دور مقدماتی در چهار گروه این رقابت ها به قرار زیر است:

** گروه اول:

دیدارهای مرحله مقدماتی در شهر «فلورانس» ایتالیا و با حضور تیم های آرژانتین، ژاپن، بلژیک، اسلوونی، جمهوری دومینیکن و ایتالیا برگزار می شود. دیدار افتتاحیه این گروه بین تیم های ایتالیا و ژاپن در شهر «رم» برگزار می شود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایتالیا – ژاپن (دیدار افتتاحیه در کشور ایتالیا)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): بلژیک – آرژانتین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – ژاپن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – بلژیک

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): آرژانتین – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ژاپن – اسلوونی

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – آرژانتین

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – بلژیک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – اسلوونی

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آرژانتین – اسلوونی

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – آرژانتین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): جمهوری دومینیکن – ایتالیا

 

** گروه دوم:

مسابقات دور مقدماتی این گروه در شهر «روسه» بلغارستان و با حضور تیم های برزیل، کانادا، فرانسه، مصر، چین و هلند برگزار می شود.

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۵:۳۰ تهران): هلند – کانادا

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): برزیل – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – چین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): مصر – کانادا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): برزیل – فرانسه

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): چین – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – مصر

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – برزیل

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  چین – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – فرانسه

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):   مصر – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران):  برزیل – کانادا

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – فرانسه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): چین – برزیل

 

** گروه سوم:

دور مقدماتی این گروه در شهر «باری» ایتالیا و با حضور تیم های آمریکا، روسیه، صربستان، استرالیا، تونس و کامرون برگزار می شود.

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۶:۳۰ تهران): کامرون – تونس

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – روسیه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – صربستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): کامرون – صربستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – تونس

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): صربستان – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – روسیه

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): کامرون – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): صربستان – استرالیا

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  روسیه – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): استرالیا – تونس

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  آمریکا – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – استرالیا

 

** گروه چهارم:

تیم ملی والیبال ایران در این گروه قرار دارد و مسابقات دور مقدماتی خود را در شهر «وارنا» بلغارستان با تیم های لهستان، کوبا، فنلاند، بلغارستان و پورتوریکو برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی این رقابت ها به ترتیب به مصاف پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند می رود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۱ تهران): بلغارستان – فنلاند (دیدار افتتاحیه در بلغارستان)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): ایران – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – لهستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – لهستان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – بلغارستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – کوبا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – پورتوریکو

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): لهستان – فنلاند

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – فنلاند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – بلغارستان

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – لهستان

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – لهستان

پس از پایان دور مقدماتی این رقابت ها از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می کنند که رقابت های مرحله دوم در چهار گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: والیبال، قهرمانی جهان، برنامه کامل مرحله مقدماتی

 

 

 

افزودن نظر

اخبار والیبال

میرحسینی: نایب قهرمانی خاتم در لیگ معجزه بود- تیمداری اردکان در فصل بعد قطعی نیست

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۲:۱۰

سرمربی تیم والیبال خاتم، گفت : با توجه به نایب قهرمانی خاتم در فصل ۱۳۹۶ کار مسئولان این باشگاه برای تیمداری سخت شده است، چرا که حالا انتظارات هواداران بیشتر شده است.

 

تور جهانی والیبال ساحلی ؛ ایران الف فینالیست شد

۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۱:۴۱

تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران با شکست میزبان تور جهانی تک ستاره عمان به دیدار نهایی این رقابت ها راه یافت.

اعلام گروه‌بندی والیبال جام باشگاه‌های آسیا؛ بانک سرمایه حریفانش را شناخت

۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۲۱:۵۲

گروه بندی رقابت های والیبال جام باشگاه های آسیا مشخص شد.

تور جهانی والیبال ساحلی عمان؛ ایرانی ها رقبای خود را شناختند

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۲۳:۳۲

دیدارهای جدول اصلی تور جهانی تک ستاره عمان از صبح فردا پنج شنبه در زمین های ساحلی مسقط پایتخت عمان آغاز می شود.

بازی برگشت فینال لیگ برتر والیبال، بانک سرمایه در اردکان قهرمان شد

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۴۰

 تیم بانک سرمایه امروز در اردکان تیم خاتم را مقابل تماشاگرانش شکست داد و سومین  قهرمانی اش را در لیگ برتر والیبال جشن گرفت.

تور جهانی والیبال ساحلی؛ شروع ایرانی ها با شکست دادن ایتالیا

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۲:۱۹

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (آق محمد سلاق – حامد میرزاعلی ) در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی تور جهانی عمان ۲ بر صفر ایتالیا را شکست داد .

تور جهانی والیبال ساحلی؛ شروع ایرانی ها با شکست دادن ایتالیا

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۲:۱۹

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (آق محمد سلاق – حامد میرزاعلی ) در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی تور جهانی عمان ۲ بر صفر ایتالیا را شکست داد .

تور جهانی والیبال ساحلی؛ شروع ایرانی ها باپیروزی مقابل ایتالیا

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۲:۰۰

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (آق محمد سلاق – حامد میرزاعلی ) در نخستین دیدار خود در جدول مقدماتی تور جهانی عمان ۲ بر صفر ایتالیا را شکست داد .

تیم ملی والیبال نشسته در تهران اردو می زند

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۰:۳۷

مرحله چهارم اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته جهت شرکت در بازی های پاراآسیایی جاکارتا از ۲۱ تا ۲۷ فروردین ماه در تهران برگزار می شود.

فینال لیگ برتر والیبال؛ بانک سرمایه به دنبال قهرمانی در خانه خاتم اردکان

۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۲۲:۵۵

بازی برگشت فینال لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با جدال تیم های خاتم و بانک سرمایه در اردکان برگزار می شود.

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد