والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ تا ۲۷ شهریورماه سال آینده با ۶۰ دیدار در دو کشور ایتالیا و بلغارستان (هر کشور ۳۰ مسابقه) پیگیری می شود.

والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

به گزارش هوادار، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

سه شهر روسه، وارنا و صوفیه در بلغارستان و شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میلان، رم، و تورین در ایتالیا میزبانی تمامی مراحل رقابت های قهرمانی جهان را بر عهده دارند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها در چهار شهر ایتالیا و بلغارستان با ۶۰ دیدار پیگیری می شود که شهرهای فلورانس و باری ایتالیا میزبان گروه های اول و سوم هستند و دو گروه دوم و چهارم نیز مسابقات دور مقدماتی خود را در شهرهای روسه و وارنای بلغارستان انجام می دهند.

برنامه کامل دور مقدماتی در چهار گروه این رقابت ها به قرار زیر است:

** گروه اول:

دیدارهای مرحله مقدماتی در شهر «فلورانس» ایتالیا و با حضور تیم های آرژانتین، ژاپن، بلژیک، اسلوونی، جمهوری دومینیکن و ایتالیا برگزار می شود. دیدار افتتاحیه این گروه بین تیم های ایتالیا و ژاپن در شهر «رم» برگزار می شود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایتالیا – ژاپن (دیدار افتتاحیه در کشور ایتالیا)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): بلژیک – آرژانتین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – ژاپن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – بلژیک

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): آرژانتین – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ژاپن – اسلوونی

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – آرژانتین

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – بلژیک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – اسلوونی

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آرژانتین – اسلوونی

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – آرژانتین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): جمهوری دومینیکن – ایتالیا

 

** گروه دوم:

مسابقات دور مقدماتی این گروه در شهر «روسه» بلغارستان و با حضور تیم های برزیل، کانادا، فرانسه، مصر، چین و هلند برگزار می شود.

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۵:۳۰ تهران): هلند – کانادا

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): برزیل – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – چین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): مصر – کانادا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): برزیل – فرانسه

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): چین – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – مصر

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – برزیل

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  چین – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – فرانسه

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):   مصر – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران):  برزیل – کانادا

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – فرانسه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): چین – برزیل

 

** گروه سوم:

دور مقدماتی این گروه در شهر «باری» ایتالیا و با حضور تیم های آمریکا، روسیه، صربستان، استرالیا، تونس و کامرون برگزار می شود.

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۶:۳۰ تهران): کامرون – تونس

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – روسیه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – صربستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): کامرون – صربستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – تونس

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): صربستان – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – روسیه

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): کامرون – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): صربستان – استرالیا

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  روسیه – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): استرالیا – تونس

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  آمریکا – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – استرالیا

 

** گروه چهارم:

تیم ملی والیبال ایران در این گروه قرار دارد و مسابقات دور مقدماتی خود را در شهر «وارنا» بلغارستان با تیم های لهستان، کوبا، فنلاند، بلغارستان و پورتوریکو برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی این رقابت ها به ترتیب به مصاف پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند می رود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۱ تهران): بلغارستان – فنلاند (دیدار افتتاحیه در بلغارستان)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): ایران – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – لهستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – لهستان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – بلغارستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – کوبا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – پورتوریکو

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): لهستان – فنلاند

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – فنلاند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – بلغارستان

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – لهستان

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – لهستان

پس از پایان دور مقدماتی این رقابت ها از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می کنند که رقابت های مرحله دوم در چهار گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: والیبال، قهرمانی جهان، برنامه کامل مرحله مقدماتی

 

 

 

افزودن نظر

اخبار والیبال

لیگ برتر والیبال، پیکان به دنبال صعود، جدال نفرزاده و ترکاشوند در کاشان

۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۲۳:۱۵

هفته هیجدهم لیگ برتر والیبال فردا برای تیم پیکان و فرهاد نفرزاده مقابل شهرداری ورامین و محمد ترکاشوند با حساسیت بیشتری نسبت به تیم های دیگر پیگیری می شود .

لیگ برتر والیبال؛ پیروزی ارزشمند سایپا و ورامینی ها ، برد پیکان بدون اکبری

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۹:۲۸

تیم های سایپا،پیکان و شهرداری ورامین هم در هفته هفدهم لیگ برتر والیبال حریفان خود را شکست دادند.

لیگ برتر والیبال؛ پیروزی کاله در اردکان، شهرداری تبریز در خانه

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۸:۳۴

 کاله مازندران در بازی خارج از خانه تیم خاتم اردکان را مقابل تماشاگرانش شکست داد.  شهرداری تبریز هم با برد خانگی جایش را در رده دوم محکم تر کرد.

خداپرست: یوسفی با والیبال ارومیه دشمنی داشت- به حضور در پلی‌اف امیدواریم

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۷:۴۹

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه با نارضایتی از بدقولی باشگاه در پرداختی ها، گفت: وقتی بازیکن پول ندارد اعصابش خراب است و خوب بازی نمی کند.

لیگ برتر والیبال؛ شکست شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۶:۳۵

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال با شکست شهرداری ارومیه در تهران مقابل صدرنشین لیگ شروع شد.

شروع تمرین ملی‌پوشان والیبال ساحلی از پنجم بهمن ماه

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۴:۴۰

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: هشت تیم از ایران در تور جهانی کیش شرکت می کنند و بازیکنان تمرینات خود را از پنجم بهمن ماه در کیش آغاز می کنند.

نشست خبری کولاکوویچ سوم بهمن ماه برگزار می‌شود

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۱:۴۹

نشست خبری سرمربی تیم ملی والیبال روز سه شنبه سوم بهمن ماه برگزار می شود.

کوولاکوویچ وارد تهران شد

۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۰:۲۰

سرمربی تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (یکشنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد.

لیگ برتر والیبال؛ تقابل بانک سرمایه و ارومیه ای ها، پیکان و شمس بدون اکبری

۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۲۳:۳۲

 هفته هفدهم لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه پیگیری می شود. بجز سایپایی ها که به دنبال سهمیه پلی آف هستند، بازی بانک و شهرداری ارومیه و پیکان بدون پیمان اکبری حساس است.

پیمان اکبری از سرمربیگری پیکان استعفا داد

۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۲۲:۰۳

 شکست های و نتایج بد پیکان پیامدهای بدی برای این تیم و پیمان اکبری سرمربی اش داشت. 

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد