والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ تا ۲۷ شهریورماه سال آینده با ۶۰ دیدار در دو کشور ایتالیا و بلغارستان (هر کشور ۳۰ مسابقه) پیگیری می شود.

والیبال قهرمانی مردان جهان؛ برنامه کامل دور مقدماتی اعلام شد 

به گزارش هوادار، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۱۸ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود.

سه شهر روسه، وارنا و صوفیه در بلغارستان و شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میلان، رم، و تورین در ایتالیا میزبانی تمامی مراحل رقابت های قهرمانی جهان را بر عهده دارند.

مرحله مقدماتی این رقابت ها در چهار شهر ایتالیا و بلغارستان با ۶۰ دیدار پیگیری می شود که شهرهای فلورانس و باری ایتالیا میزبان گروه های اول و سوم هستند و دو گروه دوم و چهارم نیز مسابقات دور مقدماتی خود را در شهرهای روسه و وارنای بلغارستان انجام می دهند.

برنامه کامل دور مقدماتی در چهار گروه این رقابت ها به قرار زیر است:

** گروه اول:

دیدارهای مرحله مقدماتی در شهر «فلورانس» ایتالیا و با حضور تیم های آرژانتین، ژاپن، بلژیک، اسلوونی، جمهوری دومینیکن و ایتالیا برگزار می شود. دیدار افتتاحیه این گروه بین تیم های ایتالیا و ژاپن در شهر «رم» برگزار می شود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایتالیا – ژاپن (دیدار افتتاحیه در کشور ایتالیا)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): بلژیک – آرژانتین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): جمهوری دومینیکن – ژاپن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – بلژیک

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): آرژانتین – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ژاپن – اسلوونی

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – اسلوونی

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – آرژانتین

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – بلژیک

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): ایتالیا – اسلوونی

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): بلژیک – جمهوری دومینیکن

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آرژانتین – اسلوونی

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): ژاپن – آرژانتین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): جمهوری دومینیکن – ایتالیا

 

** گروه دوم:

مسابقات دور مقدماتی این گروه در شهر «روسه» بلغارستان و با حضور تیم های برزیل، کانادا، فرانسه، مصر، چین و هلند برگزار می شود.

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۵:۳۰ تهران): هلند – کانادا

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): برزیل – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – چین

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): مصر – کانادا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): برزیل – فرانسه

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): چین – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): فرانسه – مصر

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – چین

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – برزیل

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  چین – مصر

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): هلند – فرانسه

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):   مصر – هلند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران):  برزیل – کانادا

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران):  کانادا – فرانسه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): چین – برزیل

 

** گروه سوم:

دور مقدماتی این گروه در شهر «باری» ایتالیا و با حضور تیم های آمریکا، روسیه، صربستان، استرالیا، تونس و کامرون برگزار می شود.

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۴ (۱۶:۳۰ تهران): کامرون – تونس

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – روسیه

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – صربستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): کامرون – صربستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): استرالیا – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – تونس

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): صربستان – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): آمریکا – روسیه

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران): کامرون – آمریکا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): صربستان – استرالیا

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  روسیه – کامرون

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): استرالیا – تونس

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۹:۳۰ تهران):  آمریکا – تونس

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۳ تهران): روسیه – استرالیا

 

** گروه چهارم:

تیم ملی والیبال ایران در این گروه قرار دارد و مسابقات دور مقدماتی خود را در شهر «وارنا» بلغارستان با تیم های لهستان، کوبا، فنلاند، بلغارستان و پورتوریکو برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان کشورمان در دور مقدماتی این رقابت ها به ترتیب به مصاف پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند می رود.

* یکشنبه ۱۸ شهریور:

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه (۲۱ تهران): بلغارستان – فنلاند (دیدار افتتاحیه در بلغارستان)

 

* چهارشنبه ۲۱ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): ایران – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – لهستان

 

* پنج شنبه ۲۲ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – لهستان

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – بلغارستان

 

* جمعه ۲۳ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – کوبا

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – پورتوریکو

 

* شنبه ۲۴ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): لهستان – فنلاند

 

* یکشنبه ۲۵ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): پورتوریکو – فنلاند

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): کوبا – بلغارستان

 

* دوشنبه ۲۶ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): کوبا – پورتوریکو

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): ایران – لهستان

 

* سه شنبه ۲۷ شهریور:

ساعت ۱۷ (۱۸:۳۰ تهران): فنلاند – ایران

ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه (۲۲ تهران): بلغارستان – لهستان

پس از پایان دور مقدماتی این رقابت ها از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می کنند که رقابت های مرحله دوم در چهار گروه چهار تیمی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: والیبال، قهرمانی جهان، برنامه کامل مرحله مقدماتی

 

 

 

افزودن نظر

اخبار والیبال

فسخ قرارداد پشت خط‌زن والیبال ایران با تیم ایتالیایی

۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۰:۳۹

پشت خط زن والیبال کشورمان که در تیم ایتالیایی تاویانو در سری A۲ توپ می زد، به دلیل عدم پایبندی این باشگاه به تعهدات مالی قرارداد خود را یکطرفه فسخ کرد.

دبیر فدراسیون والیبال کلید اتاقش را تحویل داد و رفت

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۳:۵۸

دبیر فدراسیون والیبال هم کلید اتاقش در فدراسیون را تحویل داد و رفت.

اعلام تعدادی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۰:۵۱

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای تیم های شهرداری تبریز، افق قم و شهدای رامسر اعلام شد.

لیگ برتر والیبال؛ اعلام برنامه ۳ هفته ابتدایی نیم‌فصل دوم

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۰:۴۱

برنامه سه هفته ابتدایی نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال اعلام شد

رضایی: فهرست جدید تیم ملی والیبال نشسته اعلام می شود- تصمیم به جوانگرایی برای المپیک داریم

۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۱:۲۲

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: برای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو تصمیم به جوانگرایی دوباره در تیم ملی گرفته ام و بازی ها را خیلی خوب رصد می کنم تا هیچ بازیکن شایسته ای از چشمم دور نماند.

پیروزی هم تیمی های قائمی و عبادی‌پور در لیگ والیبال ترکیه و لهستان

۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۲۱:۴۷

تیم های اسکرابوهاتف و زراعت بانک در مسابقات لیگ های والیبال لهستان و ترکیه به پیروزی رسیدند.

داوری: برای ثبت نام نیامدم- تلاش می کنم تعللی در اجرای برنامه های والیبال پیش نیاید

۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۱۰

سرپرست فدراسیون والیبال می گوید تلاش خواهد کرد تا تعللی در اجرای برنامه های فدراسیون به وجود نیاید.

درخواست باشگاه سایپا از فدراسیون والیبال؛ نمونه‌گیری دوپینگ انجام شود

۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۴

باشگاه سایپا طی نامه ای از فدراسیون والیبال انجام نمونه گیری دوپینگ پیش از دیدار این تیم در برابر شهروند اراک را خواستار شد.

گاف‌ اعضای هیات رئیسه فدراسیون والیبال - اعتراض به اجرای قانون

۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۳

نامه ارسالی اعضای هیات رئیسه به وزیر ورزش و جوانان وجاهت قانونی ندارد.

مراسم معارفه سرپرست فدراسیون والیبال برگزار شد

۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰

حکم سرپرستی افشین داوری در جریان مراسم معارفه قرائت شد تا سرپرست فدراسیون کار خود را رسما آغاز کند.

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد