• رشته ورزشی: سایر رشته‌ها

کیهانی سرانجام خودروی فدراسیون دوومیدانی را تحویل داد

هوادار گزارش می دهد، رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی پس از چند روز وقفه، خودروی این فدراسیون را تحویل داد.
کیهانی سرانجام خودروی فدراسیون دوومیدانی را تحویل داد

به گزارش هوادار، مجید کیهانی که با وجود پایان دوره ریاستش در فدارسیون دوومیدانی خودروی این فدراسیون را در اختیار داشت، سرانجام آن را تحویل داد.

کیهانی روز ۲۸ مهرماه فدراسیون را ترک کرد، اما خودرو در اختیارش بود و روز گذشته به این فدراسیون بازگردانده شد.

در حال حاضر ایرج عرب سرپرستی فدراسیون را برعهده دارد.