• رشته ورزشی: فوتبال جهان

روی هاجسون رسما جانشین رانیری شد

هوادار گزارش می دهد، روی هاجسون سرمربی کهنه کار انگلیسی رسما سرمربی واتفورد شد.
روی هاجسون رسما جانشین رانیری شد

به گزارش هوادار، روی هاجسون سرمربی کهنه کار انگلیسی رسما به عنوان سرمربی واتفورد معرفی شد.

وی جانشین کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی شد که روز گذشته از سمتش در واتفورد اخراج شده بود.

هاجسون در شرایطی سرمربی واتفورد شده است که پیش از این اعلام بازنشستگی کرده بود و در حال حاضر با بیش از ۷۳ سال ، مسن ترین سرمربی حال حاضر جزیره است.